નવી મુંબઈની સ્કૂલોમાં પાંખી હાજરી

ઉરણની ઘટનાને પગલે વાલીઓ તેમનાં સંતાનોને સ્કૂલમાં મોકલતાં ગભરાય છે
ગઈ કાલે ઉરણની સ્કૂલની બે વિદ્યાર્થીઓએ જોયેલી અમુક શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની ઘટના બાદ નવી મુંબઈના વાલીઓ તેમનાં સંતોનોને સ્કૂલમાં મોકલતાં ગભરાય છે.

આ ઘટના બાદ સ્કૂલોની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને સ્કૂલોએ સ્ટુડન્ટ્સની સિક્યૉરિટીની પૂરી ખાતરી આપ્યા છતાં ગઈ કાલે સ્કૂલોમાં સ્ટુડન્ટ્સની પાંખી હાજરી રહી હતી. ઘણી સ્કૂલોમાં ગભરાયેલા વાલીઓના ફોન આવ્યા હતા અને સ્કૂલ ખુલ્લી છે કે નહીં એ વિશે પ્રfનો પૂછ્યા હતા. કેટલીક સ્કૂલોએ તમામ પેરન્ટ્સને ખાસ મેસેજ મોકલ્યા હતા કે તમારા બાળકની સલામતી વિશે ચિંતા કરશો નહી. એમ છતાં વાલીઓએ બાળકોને સ્કૂલમાં મોકલ્યાં નહોતાં.

નવી મુંબઈની પોદાર ઇન્ટરનૅશનલ સ્કૂલનાં પ્રિન્સિપાલ સૌમ્યા ચૅટરજીએ કહ્યું હતું કે ‘ગુરુવારે અમને ઘણા વાલીઓના ફોન આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ અમે તમામ વાલીઓને તેમનાં બાળકોની સલામતી માટે સંદેશા મોકલ્યા હતા. ગુરુવારની ઘટના ડર ઊપજાવે એવી હતી. અમે અમારી સ્કૂલની સલામતી વધારી છે અને ગેટ પર એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે એક સમયે એક જ વ્યક્તિ ગેટમાંથી દાખલ થઈ શકે. આગામી થોડા દિવસ સુધી અમે સ્ટુડન્ટ્સનાં ઓળખપત્રો તપાસીશું.’

પોદાર ઇન્ટરનૅશનલ સ્કૂલના પેરન્ટ્સ ટીચર્સ અસોસિએશનના વડા અમિત ચૌધરીએ કહ્યું હતું કે ‘આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાલી પોતાના બાળકને સ્કૂલમાં ન મોકલે. જોકે આ વિશે વિચારતાં વધુ ભય લાગે છે એટલે મેં મારાં બાળકોને ગઈ કાલે સ્કૂલમાં મોકલ્યાં હતાં.’